112

ЦСМП Разград

ЦСМП-Разград обявява следните свободни работни места:

За ФСМП - Кубрат

- ЛЕКАРИ - 4 бр.

- ФЕЛШЕРИ - 4 бр.

За ФСМП - Исперих

- ЛЕКАРИ - 4 бр.

- ФЕЛШЕРИ - 5 бр.

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com