112

Медикаменти

 

Месец / година

 

 

Номер на фактура

 

 

Дата на фактура

 

 

Основание за плащане

 

 

Размер

 

Март / 2015 1001518249 21.01.2015 медикаменти 540,62 лв.
Март / 2015 1001518245 21.01.2015 медикаменти 1712,32 лв.
Март / 2015 1001519946 24.01.2015 медикаменти 72,00 лв.
Март / 2015 1001537943 23.02.2015 медикаменти 1893,82 лв.
 Март / 2015  1001537958  23.02.2015  медикаменти  488,08 лв.
 Март / 2015  1001537937  23.02.2015  медикаменти  276,48 лв.
 Март / 2015  1001547043  11.03.2015  медикаменти 912,06 лв.
 Март / 2015  1001546999  11.03.2015  медикаменти 574,64 лв.
 Март / 2015  1001546971  11.03.2015  медикаменти 21,00 лв.
 Май / 2015  1001564263  06.04.2015  медикаменти  284,44 лв.
 Май / 2015  1001564182  06.04.2015  медикаменти  2094 лв.
 Май / 2015  1001564258  06.04.2015  медикаменти 212,28 лв.
Юли / 2015  1001601927  08.06.2015  медикаменти  297.82 лв.
Юли / 2015  1001601924  08.06.2015   медикаменти  333.6 лв.
Юли / 2015  1001601934  08.06.2015   медикаменти  1993.1 лв.
Юли / 2015  1001583938  11.05.2015   медикаменти  445.91 лв.
 Юли / 2015  1001583936  11.05.2015   медикаменти  1834.55 лв.
Юли / 2015 1001583937  11.05.2015  медикаменти 212.28 лв.
Юли / 2015 1001619821  06.07.2015  медикаменти 451.21 лв.
 Юли / 2015 1001619505  06.07.2015   медикаменти  153.42 лв.
Юли / 2015 1001619519 06.07.2015  медикаменти 25.4 лв.
Юли / 2015 1001619521 06.07.2015  медикаменти 212.28 лв.
Юли / 2015 1001619858 06.07.2015  медикаменти 1200.67 лв.
Август / 2015 1001641873 11.08.2015  медикаменти 95.04 лв.
Август / 2015 1001638367 05.08.2015  медикаменти 2520.06 лв.
Август / 2015 1001638381 05.08.2015  медикаменти 105.06 лв.
Август / 2015 1001638382 05.08.2015  медикаменти 212.28 лв.
Август / 2015 1001638388 05.08.2015  медикаменти 65.4 лв.
Август / 2015 1001638390 05.08.2015  медикаменти 1131.88 лв.
Септември / 2015 1001659420 09.09.2015 медикаменти 437.72 лв.
Септември / 2015 1001659414 08.09.2015 медикаменти 2754.68 лв.
Септември / 2015 1001659291 08.09.2015 медикаменти 150.11 лв.
Октомври / 2015 1001675017 06.10.2015 медикаменти 25.4 лв.
Октомври / 2015 1001675014 06.10.2015 медикаменти 190.08 лв.
Октомври / 2015 1001675002 06.10.2015 медикаменти 92.8 лв.
Октомври / 2015 1001674982 06.10.2015 медикаменти 255.42 лв.
Октомври / 2015 1001674996 06.10.2015 медикаменти 1203.73 лв.
Ноември / 2015 1001696256 09.11.2015 медикаменти 1915.82 лв.
Ноември / 2015 1001696278 09.11.2015 медикаменти 429.08 лв.
Ноември / 2015 1001696277 09.11.2015 медикаменти 137.76 лв.
Декември / 2015 1001711359 03.12.2015 медикаменти 25.4 лв.
Декември / 2015 1001711361 03.12.2015 медикаменти 212.28 лв.
Декември / 2015 1001711319 03.12.2015 медикаменти 2015.51 лв.
Декември / 2015 1001711320 03.12.2015 медикаменти 568.18 лв.
Декември / 2015 1001711337 03.12.2015 медикаменти 212.08 лв.

 

 

 

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com