112
                  Стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0073 „Активност, обучение и заетост” На 26.04.2016г. Център за спешна медицинска помощ-Разград сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси…

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com