112
Сряда, 27 Април 2016 08:19

Стартира изпълнението на проект „Активност, обучение и заетост”

leftright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.002-0073 „Активност, обучение и заетост”


На 26.04.2016г. Център за спешна медицинска помощ-Разград сключи договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура „Активни“. Партньори на ЦСМП-Разград при изпълнението на проекта са ЦСМП-Търговище и Сдружение „Международен алианц за развитие“.

По проекта ще бъде проведена информационна кампания, насочена към младежи на възраст между 15 и 29г. от областите Разград и Търговище. Чрез кампанията те ще бъдат подкрепени да се върнат в образователната система, да започнат да си търсят работа, а за 30 от тях е предвидено и професионално обучение за професията „Парамедик“ и осигурена заетост за 6 месеца за всички завършили успешно обучението в центровете за спешна медицинска помощ в Разград и Търговище. Предвижда се наемане на 15 парамедици в ЦСМП-Разград и 15 – в ЦСМП-Търговище на субсидирана заетост.

Продължителността на проекта е 20 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Бюджетът на проекта включва разходи, финансирани по линия на Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз, в размер на 226 863,60 лв.

27.04.2016г.

Прочетена 3660 пъти Последно променена в Сряда, 27 Април 2016 08:23

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com